Orientacyjne ceny

  • Ryczałt – od 100,00 zł
  • Książka przychodów i rozchodów
    – od 100,00
  • Księgi handlowe – od 300,00 zł
  • Sprawy pracownicze i obsługa ZUS
    – od 25,00 zł
  • Reprezentowanie przed urzędami w zakresie czynności objętych umową – wolne od opłat

Wszystkie ceny objęte cennikiem są cenami netto i mają charakter orientacyjny. Ceny naszych usług zależą od ilości dokumentów, ilości zatrudnionych pracowników oraz rodzaju prowadzonej działalności.