Kadry i płace

 • sporządzanie miesięcznych list płc pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4 ] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec kaĹźdego roku kalendarzowego:
 • zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
 • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ]
 • księgowość płacowa
 • kalkulacja wynagrodzeń
 • prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych
 • sporządzanie deklaracji PFRON