Księgi handlowe

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
  • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
  • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego [ CIT-2], deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług[VAT-7]
  • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
  • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
  • sporządzanie deklaracji INTRASTAT