Oferta

W ramach prowadzonej przez nasze biuro działalności, oferujemy Państwu świadczenie następujących usług:

Usługi Rachunkowo-Księgowe:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • ewidencja ryczałtu
 • ewidencja wyposażenia
 • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencja VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i wniosków kredytowych

Obsługa Kadrowo-Płacowa:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych dla ZUS
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • prowadzenie obsługi BHP
 • sporządzanie deklaracji PFRON

Pozostałe:

 • zakładanie, likwidacja firm
 • opracowanie biznes planów
 • wyprowadzanie zaległości
 • monitoring należności i zobowiązań
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • przygotowanie umów stosowanych w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami
 • rozliczanie ulg budowlanych
 • rozliczenia roczne

Świadczymy usługi dla następujących podmiotów gospodarczych:

 • Spółki kapitałowe: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki osobowe: spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie
 • Stowarzyszenia i fundacje
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobowo