O nas

Biuro Rachunkowe BUCHALTER powstało w 2006 roku. Świadczy kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i różnej formie prawnej. Usługi księgowe prowadzone są rzetelnie i fachowo w oparciu o przepisy prawa podatkowego i prawa bilansowego.

Misja
Naszą misją jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom klienta i dopasowanie świadczonych przez nas usług do jego potrzeb i wymagań. Każdego klienta traktujemy indywidualnie starając się w najwyższym stopniu spełnić jego oczekiwania. W wykonywaną przez nas pracę wkładamy dużo zaangażowania wykorzystując profesjonalną wiedzę, merytoryczną znajomość zagadnień i doświadczenie praktyczne. To pozwala naszemu klientowi na prowadzenie działalności w warunkach komfortu psychicznego i skoncentrowaniu się na rozwoju prowadzonej działalności. Czynnie dążymy do podnoszenia kwalifikacji i uprawnień dotyczących zagadnień finansowo – księgowych.

Uprawnienia
Właścicielka firmy posiada certyfikat Ministra Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 15097/2006 oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem tego typu usług.

Zasady współpracy
Zasady współpracy zależą od potrzeb danego klienta oraz dotychczasowej organizacji pracy w zakładzie zleceniodawcy. Każdy klient traktowany jest indywidualnie. Biuro Rachunkowe BUCHALTER na podstawie zawartej umowy odpowiada w pełni za ewentualne szkody wyrządzone i wynikłe w trakcie pracy.

Współpraca z Biurem Rachunkowych BUCHALTER zapewnia Państwu:

  • Gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług
  • Obniżenie kosztów własnych firmy związanych z bezpośrednim zatrudnieniem pracownika
  • Obniżenie ryzyka własnych przedsięwzięć biznesowych
  • Spotkanie z fachową kompetentną i kompleksową obsługą firmy